Från Koranen och sunna

Uppbyggelse med bön, åminnelse och åkallan

50.00 kr
Quick View
Läs mer

Koranens budskap

Tolkning av Mohammed Knut Bernström. SLUT I LAGER.

70.00 kr
Quick View
Läs mer

När livet tar slut

Det här häftet vill fylla dessa luckor genom att förklara hur en muslim kan se
på livet, döendet och döden, och hur processerna kring begravning ser ut enligt
muslimsk tradition. Primärt vänder vi oss till dem som i dessa processer på
olika sätt kommer i kontakt med människor med muslimsk bakgrund, såsom
personal inom sjukvården, på begravningsbyråer och på kyrkogårdsförvaltningar,
men även andra yrkesgrupper som skolpersonal, politiker, tjänstemän
och frivilligarbetare.

30.00 kr
Quick View
Lägg i varukorg