Nordik Kitab är SKANDINAVISKA STIFTELSEN FÖR UTBILDNING webbutik som erbjuder publikationer av olika slag på nordiska språk.

SKANDINAVISKA STIFTELSEN FÖR UTBILDNING är en organisation som arbetar för att forma och utveckla ramar för organisatoriskt arbete som ligger i linje med skandinaviska måttstockar. Stiftelsen grundades år 2003 och är specialiserad inom utbildning, kultur och  intercivilisatorisk kommunikation. Huvudkontoret ligger i Örebro i Sverige. 

Nordic Kitab

Hagagatan 51A, 703 46 Örebro
+46 (0) 19-123 146
Måndag till fredag från 10.00 AM to 3 PM
info@nordic-kitab.com